Osnovna funkcija sistema javnog ozvučenja je da u slučaju požara ili povrede prostora upozore prisutna lica i ukaže im na potencijalni rizik dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata, sistem javnog ozvučenja može koristiti za emitovanje ambijentalnog muzičkog sadržaja ili emitovanje reklamnih poruka.

Prikazan jedan rezultat

0
Korpa