Opis

Prekidačko napajanje 10 kanala, prilikom alarma aktivira 24V DC na izlazu.