Opis

Panel za slučaj opasnosti Aktiviranje sirene ili nasnimljenog zvuka prilikom aktiviranja alarma.