Opis

Emergency panel – aktiviranje sirene ili snimljenog zvuka (60 sekundi) prilikom aktiviranja alarma.