Opis

2×(29×0,25mm bakarnih licni). Sve izolovano sa PVC izolaciom. Ukupna debljina kabla 9,2mm (100m).

Ostale informacije

Kablovi