Opis

4×8 audio matrica 4 ulazna kanala, 8 izlaznih kanala ka pojačavačima.