Opis

2-žična unutrašnja audio intefonska slušalica Dva tastera, podržava dve brave, mogućnost međusobne komunikacije, lako podešavanje korišćenje DIP prekidača, maksimalno 128 jedinica u jednom audio interfonskom sistemu, 4 tona dolaznih poziva, kompatibilna sa svim WS-DT spoljašnjim i unutrašnjim jedinicama.

Ostale informacije

Unutrašnje jedinice